• Partneri: Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac Grad Grubišno Polje

  • Partneri: Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac Grad Grubišno Polje

  • Partneri: Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac Grad Grubišno Polje

  • Partneri: Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac Grad Grubišno Polje

Dana 14.06.2016. godine održali smo predavanje za naše korisnike o šećernoj bolesti 14.6.2016


Dana 14.06.2016. godine održali smo predavanje za naše korisnike o šećernoj bolesti. Petnaest korisnika diabetičara i ostalih deset koji za sada piju tablete, educirala je djelatnica Doma zdravlja Bjelovar, Goranka Mudri. U svom predavanju istaknula je važnost prehrane i kretanja kod ove vrste bolesti. Korisnici su bili zainteresirani i postavljali su pitanja jer svatko od njih ima problem kako se svakodnevno nositi sa tom bolesti.
Zbog zainteresiranosti korisnika, održati ćemo još predavanja na tu temu kao i o drugim bolestima koje su problem starijih osoba.