• Partneri: Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac Grad Grubišno Polje

  • Partneri: Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac Grad Grubišno Polje

  • Partneri: Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac Grad Grubišno Polje

  • Partneri: Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac Grad Grubišno Polje

Ugostili smo djecu Produženog boravka Osnovne škole Veliko Trojstvo 07.06.2016


U Dnevnom boravaku Udruge Pomoć u kući, ugostili smo djecu Produženog boravka Osnovne škole Veliko Trojstvo. Sa svojom učiteljicom , petnaestero djece je uz kratki program, uveselilo korisnike Dnevnog boravka. U razgovoru sa korisnicima djeca su nacrtala svoje bake i djedove a njihovim radovima ukrasili smo prostorije naše Udruge.
Počastili smo naše goste, i starije i djecu. Na odlasku, djeca su obećala ponovno doći tokom iduće školske godine.